Prezes zarządu: Hanna Kaczmarek – Zielezińska
Prokurent: Jacek Zieleziński
Kierownik: Iwona Meller