Czy wiesz, że każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom
obowiązkowe badania z zakresu Medycyny Pracy?

worker

 

Oferujemy Państwu pomoc w wywiązaniu się z obowiązków, które przewiduje Ustawa o Służbie Medycyny Pracy. Zobowiązani są Państwo do podpisania umowy z wybraną placówką medyczną w związku z koniecznością zapewnienia przez pracodawcę swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Skan podpisanej umowy proszę przesłać na adres email: medycynapracy@nzozrodzina.pl, natomiast jej oryginał w dwóch egzemplarzach proszę wysłać na nasz adres lub dostarczyć osobiście do naszej placówki. 

W celu umówienia pracownika na badania profilaktyczne należy wypełnić oraz przesłać bądź dostarczyć osobiście oryginał skierowania. Prawidłowo wypełnione skierowanie stanowi podstawę zarejestrowania pracownika, a następnie wykonania badań. 

Zarówno wzór umowy, jak i skierowania znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

 

workers

 

Nasza oferta zawiera pakiet kompleksowych usług przeprowadzonych w naszej przychodni przez zespół lekarzy i innych specjalistów, pełniących obowiązki w ramach szeroko rozumianej służby medycyny pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne, w tym badania specjalistyczne: okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, kardiologiczne, ortopedyczne oraz psychologiczne dostosowane są do stanowiska pracy. W zależności od czynników szkodliwych możliwa jest kompleksowa obsługa pacjentów w ciągu jednego dnia. Po przeprowadzonych badaniach pracownik otrzymuje właściwe zaświadczenie wymagane przez pracodawcę.

 

Badania wstępne przewidziane są:

  • dla nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
  • dla pracowników po zmianie stanowiska pracy,
  • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia.

 

Badania okresowe przewidziane są:

  • dla osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

 

Badania kontrolne przewidziane są:

  • dla każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

 

leakrz
leakrze

Usługi świadczymy na najwyższym poziomie, wspierając się wykwalifikowanym personelem oraz nowoczesnym sprzętem medycznym. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna bądź osobista na konkretny dzień oraz godzinę.

 

Godziny otwarcia przychodni:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek 8:00 - 18:00

środa 8:00 - 18:00

czwartek 8:00 - 18:00

piątek 8:00 - 15:00

 

O ewentualnych zmianach godzin otwarcia będziemy Państwa informowali w zakładce Aktualności.